Ska bara tala om att jag lever

Jag ska fatta mig kort. Skriver på den för*annade laptopen.
Jag är nu utskriven från sjukhuset och kommer att komma med en mycket utförlig rapport om mitt hälsotillstånd så fort jag har hemkommit till min dator och mitt bredband.
Saknar make och son otroligt.
Saknar er också..
Men i möra är jag back….