Biverkningar och verkligheten

Idag har jag ont… jag vet inte om det är så att det är biverkningar av medicinen.. för jag har som kramp i magen.. inte trevligt alls…

Rätt som det är så hugger det till i hela magen… och sen tar det ett litet tag och så släpper allt… känns nästan som att ha rejäla sammandragningar.. men det är ju inte det..

Men om jag läser bipacksedeln som följer med min medicin så ser jag att buksmärtor är en del av det hela…

Så här kommer den.. i sin helhet.. håll tillgodo.. för det är en hel novell:

Eventuella biverkningar:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):
Benmärgshämning, vilket leder till ett minskat antal blodceller, ofta med infektioner (huvudsakligen infektioner i urinvägarna och övre luftvägarna) som följd, och anemi (blodbrist).
Lättare överkänslighetsreaktioner såsom värmevallningar och hudutslag. Nervpåverkan i händer och/eller fötter (perifer neuropati), som karaktäriseras av myrkrypningar, bortdomning och/eller smärta. Lågt blodtryck. Blödningar. Illamående, kräkningar, diarré. Håravfall. Muskel- eller ledsmärta. Slemhinneinflammation.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):
Långsam hjärtrytm (puls). Övergående lättare nagel- och hudförändringar. Reaktioner vid injektionsstället (lokal svullnad, smära, rodnad, vävnadförhårdnad, ibland cellulit, förtjockning av huden, vävnadsdöd i huden)

Mindre vanliga (förekommer hos färre ön 1 av 100 användare):
Chocktillstånd till följd av blodförgiftning. Behandlingskrävande svåra överkänslighetsreaktioner  med blodtrycksfall, ansiktssvullnad, andnöd och nässelfeber. Frossa, ryggsmärtor, bröstsmärtor, snabb hjärtrytm, buksmärtor, smärtor i armar och ben, riklig svettning och högt blodtryck i samband med överkänslighetsreaktion. Allvarliga hjärtbesvär såsom hjärtmuskelförtvining, kammarflimmer eller upphörd impulsöverledning mellan hjärtats förmak och kammare. Svimmning. Hjärtinfarkt. Förhöjt blodtryck. Blodproppar, Inflammation i ven i samband med blodpropp. Förhöjd halt i blodet av bilirubin, en gul nedbryningssubstans av galla.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):
Minskat antal av en typ av vita blodkroppar (neutrofila granulocyter) med feber. Allvarlig allergiskt reaktion (anafylaktisk reaktion). Påverkan på nerver som styr musklerna, med muskelsvaghet i armar och ben som följd. Andnöd, vätskeansamling i lungorna, en speciell typ av lunginflammation (interstitiell pneumoin), lungfibros, blodpropp i lungorna, andningsproblem. Bukhinneinflammation.
Klåda, hudutslag/-rodnad. Kraftlöshet, sjukdomskänsla, feber, uttorkning. Lunginflammation, blodförgiftning. Vätskeansamling i hela kroppen (vätskesvullnad). Förhöjd nivå i blodet av kreatinin (en nedbrytningsprodukt av muskelvävnad). Tarmvred. Hål på tarmen. Inflammation i tjocktarmen, Inflammation i bukspottkörteln.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):
Akut leukemi (blodcancer) eller liknande tillstånd (myelodysplastiskt syndrom). Livshotande allergisk reaktion (anafylatisk chock). Aptitlöshet. Förvirringstillstånd. Påverkan på det s.k. autonoma nervsystemet (med tarmförlaming och blodtrysfall vid lägesförändring av kroppen), epileptiska anfall, kramper, påvekran på hjärnan, yrsel, huvudvärk, svårigheter att koordinera rörelserna. Synnervspåverkan och/eller synstörningar hos patienter som erhållit doser högre än de rekommenderade. Påverkan på hörsel- och balanssinnet. Hörselförlust, öronsusningar/-ringningar (tinnitus), yrsel. Flimmer i hjärtats förmak. Förhöjd slagfrekvens i hjärtats förmak. Chocktillstånd på grund av blodtrycksfall. Hosta. Inflammation i matstrupen. Förstoppning. Ansamling av vätska i buken. Vävnadsdöd i levern, påverkan på hjrnan p.g.a. sviktande leverfunktion. Allvarliga hudreaktioner med inflammation, såsom Stevens-Johnson syndrom eller epidermal nekrolys, hudinflammation med avflagnande hud, nässelfeber, nagelupplösning ( man bör skydda händer och fötter mor solbelysning under behandlingstiden).

Så.. det var hela den nakna sanningen om de biverkningar som cyton kan ge…

Får se hur mycket jag får av det här…

Jag hoppas att det inte ska bli så mycket.. för jag vill ju njuta av sommaren också.. och inte bara ligga som en totalt utslagen hjälte medan andra far runt och har kul…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,