Hormoner till en viss gräns.. sen då?

Det är visst inte så bra med hormonbehandling till patienter med prostatacancer..

Hormonbehandling, som ofta ges till patienter med långt framskriden prostatacancer, får visserligen tumören att sluta växa, men tumörens egenskaper förändras. En del av dessa förändringar kan leda till att tumören blir mer aggressiv och bildar fler metastaser.

Detta låter inte så där jättekul…
Jag fortsätter och läser och ser det här:

Resultaten visar att patienter som fått hormonbehandling hade högre nivåer av de proteiner som gör att cancercellerna kan röra sig i kroppen och fästa till nya organ. Bland annat fanns ett protein som kallas N-cadherin i högre nivåer hos patienter som hade genomgått hormonbehandling.

Det är ju helt klart risk för spridning när cancercellena kan röra sig runt i kroppen.. och nu får det bli ändrat.. känns det som.. att hormonbehandling är bra i början för att döda cancertumören och få den till att krympa.. men sen måste man nog gå in med andra grejer.. lite strålning och kanske cytostatika…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,