Man kan inte skydda sig mot allt

Hur var det nu? Det var så att på 1980-talet så låg Michael Jackson i syrgastält för han skulle bli minst 120 år sa han…

Kolla in hur han ser ut idag.. och dessutom lider han tydligen av Alfa1-antitrypsinbrist

Så går det när man vill bli odödlig…