Nu var det gjort

Igår gick hela familjen till vårdcentralen för att ta vaccination för grymtsjukan.. det var vaccination för högriskgrupperna igår… och jag såg många äldre.. men också många yngre..

Bland annat såg jag en familj som kryssade för att de allihop hade en sjukdom som gjorde den infektionskänsliga.. och att de alla tre åt medicin för detta.. Jag ifråga sätter detta lite.. att en mamma eller pappa kan ha en sjukdom eller barnet.. eller någon av föräldrarna och barnet.. men inte alla tre.. Dessutom var det inte snack om att inte sitta bland alla dessa människor.. vilket jag faktisk kritiserade.. jag är fruktansvärt infektionskänslig… och jag kan inte förstå att det sätter mig tillsammans med alla dessa andra människor.. vem vet vad de har.. de kan ha blivit smittade av någon.. typ en förkylning som inte brutit ut på dem.. men de smittar..
Där skulle alltså jag.. när det var en vecka sedan jag fick min sista cytostatika kur.. sitta och acceptera läget.. jag hoppas innerligt att jag inte blir sjuk.. för då kommer jag att anmäla vårdcentralen enligt Lex Maria..

Lex Maria är det vardagliga namnet på 6 kap. 4 § i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som innebär att vårdgivare har skyldighet att till Socialstyrelsen anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Bakgrunden till namnet är den incident 1936 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling då de injicerades med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.

de ska faktiskt ha den kritik jag riktar mot dem.. speciellt då jag ringt och pratat med vårdcentralen att jag är mycket infektionskänslig.. och så ska jag sitta i x antal timmar (100 personer förre oss) i ett väntrum… när jag hade gräddfil till provtagningen.. för jag fick absolut inte sitta i väntrummet då och det var bara att gå rakt in.. men nu.. här var inte sagt att jag inte fick någon gräddfil.. nä.. nummerlapp och varsågod och sitt ner.. mellan han som hostade konstant.. eller hon med feberblanka ögon.. det var bara att välja…

Detta mina vänner är under all kritik.. speciellt eftersom jag ringt två gånger och påtalat min situation.. och att jag absolut inte vill sätta min hälsa på spel… för jag vet hur det gick när sonen fick halsfluss.. det var ingen rolig erfarenhet… Har jag gräddfil till lab.. då ska jag ta mig fan ha det när det gäller vaccinationer… också… inse att jag är allvarligt sjuk.. och då inte i grymtsjukan.. utan i ”bröstcancer med spridd skelettmetastasering”.. som det så fint heter i journalen..

Nä.. nu ska jag trotsa vädergudarna och ta och masa min kropp till apopoteket..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bara lite till om henne…

Här går Annika ut och säger vad hon menar..

Där hon kritiserar Jim Mann för att han skriver att ”hennes kost” inte är bra.. och det är så typiskt.. bara för att han inte tycker som henne och hon får lite kritik så måste hon vända alla taggar utåt och ge sig på honom riktigt rejält…

Dessutom skriver hon så här om mammografin:

Det har också i media den senaste veckan påståtts att jag är motståndare till mammografi. Det är inte riktigt. Jag rekommenderar mammografi. Det är bara jag själv som inte upplever någon motivation att mammografera mig. Det känns viktigare för mig att ägna mig åt att arbeta för nyttigare kost för diabetiker och friska.

Hon har inte tid i 15-30 minuter att gå på mammografi.. för det är ungefär så lång tid det tar att göra den.. för att hennes arbete med nyttigare kost tar all hennes tid.. jag trodde att patienterna var viktigare än arbetet med kosten.. för har hon inte tid att gå på mammografi så har hon inte tid för sina patienter heller… fast hon kanske inte har några patienter… hon kanske har skrämt bort dem allihop..

Och
nu är hon i blåsväder
För det är ju så kul att Jim Mann på The Lancet har gått ut och skrivit det han har gjort.. och när Per Gunnar Holmgren (chefred. Dagens Medicin) säger:

En läkare ska förmedla råd baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet – inte bara ”åsikter” och ”tro”

känns det faktiskt bra att jag skrev som jag gjorde..

För det kan faktisk medföra en anmälan till HSAN..

Om doktor Dahlqvist rekommenderar sin fettkost mot svininfluensan till sina egna patienter är det ett ärende för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.
– Det står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Lars-Erik Holm.

Och som vanligt är det vi patienter som kommer i kläm på ett eller annat sätt.. Undrar om Aftonbladet betalar ”Fettdoktorn” något arvode för att hon skriver i tidningen.. risken är stor att det är så.. att hon får betalt för att föra ut livsfarliga råd och rön i en stor dagstidning..

Fast idag skriver Annika så här i sin blogg:

jag inte att belasta sjukvården om jag får influensan.
Jag kommer att stanna hemma isolerad tills jag är frisk igen.

Men hon skulle ju inte få influensan.. det säger hon ju själv.. vad är det här?? Litar hon inte på sin kost?? Och ändå vill hon att vi ska tro både på henne och på kosten…

Fortsättning följer… eller som de säger i Hollywood: to be continued…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Det är ju det jag alltid har sagt..

Nu är det kris i kvadrat tror jag…

Aftonbladet skriver om rosabandet och så gör också Svenska dagbladet.
Enligt Aftonbladet så är det så här:

Hela 44 procent av pengarna täcker insamlings- och administrationskostnader.

Och i SvD:

Mer än en fjärdedel, 44 miljoner, används till insamlings- och administrationskostnader.

En sak är faktiskt klar och det är att inte alla pengar går till bröstcancer.. det säger cancerfonden själv.. en del av pengarna går till grundforskning om cancer… om man inte vet varför cancer startar så är det dumt att forska på bara en typ av cancer.

Nu börjar man rota i det hela..

Går man då in på cancerfonden så kan man läsa följande:

I rubrik och stora delar av innehållet belyser Svenska Dagbladet att endast en tredjedel av pengarna går till bröstcancerforskning och tidningen väljer att helt bortse från det faktum att Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj i kampen mot bröstcancer även fokuserar på informations- och kunskapsspridning och då främst vikten av tidig upptäckt, samt finansiering av grundforskning.

Cancerfonden skriver också:

Trots detta väljer Svenska Dagbladet att endast spegla bröstcancerforskning som den enda ändamålskostnaden och vi anser därför att informationen i artikeln därmed blir missvisande.

Mellan åren 2003-2006 gick 72 procent till ändamålet; bröstcancerforskning, grundforskning samt informations- och kunskapsspridning om bröstcancer. Av de insamlade medlen 2007 gick 81 procent till kampanjens ändamål vilket är ett bevis för att insamlings- och administrationskostnaderna sänks ju längre kampanjen pågår. Detta innebär att för åren 2003-2007 har 74 procent av de insamlade medlen gått till ändamålen.

Insamlade medel och fördelning av kostnader för Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj 2003 – 2007

Insamlade medel:

* 170 miljoner kronor.

Ändamålskostnader (74 procent):

* 54 miljoner kronor till särskilda satsningar inom Rosa Bandet – bröstcancerprojekt
* 39 miljoner kronor till grundforskning och övriga bröstcancerprojekt
* 35 miljoner kronor till informations- och kunskapsspridning om bröstcancer.

Insamlings- och administrationskostnader (26 procent):

* 44 miljoner kronor till insamlings- och administrationskostnader.

Under de sex år som Cancerfonden har arbetat med Rosa Bandet-kampanjen har vi totalt delat ut 217 miljoner kronor till bröstcancerrelaterad forskning. Och det är till stor del tack vare pengarna som samlats in från Rosa Bandet-kampanjen, som Cancerfonden kunnat dela ut så mycket pengar till denna typ av forskning.

BRO har jag inte hittat något om varken artikeln i SvD eller i Aftonbladet. Hade varit kul att även läsa på deras hemsida om hur de uppfattar kritiken mot Rosabandet..

Dessutom är det som jag alltid har sagt.. Pengarna från Rosa bandet går inte bara till bröstcancer forskningen.. utan all sorts cancer.. så det kan vara pengar som kommer DIG eller DIN nästa tillgodo om någon drabbas av cancer… Tänk på det.. nästa gång är det inte min tur.. det är någon annan och det kan vara DU..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det är det här..

om cancerfonden i sin kritik om cancerforskingen menar.

Ett och samma enzym, kallat CYP1A2, är inblandat både när kroppen bryter ned kaffe och det kvinnliga könshormonet östrogen, en välkänd bov bakom bröstcancer. En viss gen styr tillverkningen av enzymet och den genen finns i olika varianter.

Ungefär hälften av befolkningen har en variant kallad A/A som gör att kroppen snabbt kan ändra mängden tillverkat enzym, medan personer som har genvarianter kallade A/C eller C/C har en jämnare produktion. Dessa C-personer får bröstcancer mer sällan än andra, givet att kaffedrickandet uppgår till minst tre dagliga koppar, enligt studien.

De genetiskt mindre lyckligt lottade, men kaffeälskande, medsystrarna insjuknade nästan tio år senare i bröstcancer än kvinnor som bara drack en kopp om dagen eller inget kaffe alls.

– Det var ju bra. Å andra sidan fick de oftare tumörer som är mer svårbehandlade, säger Helena Jernström.

Kaffet hade dock bara effekt för de kvinnor som inte hade tagit hormoner mot övergångsbesvär.
Fler studier krävs för att kaffe ska kunna rekommenderas i förebyggande syfte. Forskarna ska nu studera hur kaffedrickande påverkar behandlingsresultatet för cancerpatienter.

Så ni som förstår hur det är.. och om ni fattar den här forskningen så kan ni väl tala om för mig.. för jag sitter här som ett stort frågetecken och undrar vilka det är som ska dricka kaffe.. och vilka som ska dricka tre koppar om dagen..

Jag som bröstcancer drabbad vill ha bättre kvalitet på forskingen.. speciellt om det är så att det är många miljoner som kommer in under rosa bandet kampanjen…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,