Patientansvar vs. Sjukvården

Så var vi där igen..

Efter att ha bloggat om detta här (Vakna Kvinnor!!) så fortsätter debatten på tidningarna..

Metro skriver om att fler högutbildade kvinnor överlever bröstcancer i förhållande till lågutbildade..

DN skriver om att klyftorna ökar inom sjukvården och att höginkomsttagare söker sjukvård i större utsträckning än låginkomsttagare.. fast de ”rika” är friskare än den andra gruppen..
Kostnadsfråga?

DN fortsätter också att fokusera på bröstcancer och vilken socialgrupp man tillhör.. Jag citerar:

Drygt 92 procent av de bröstcancerdrabbade kvinnorna med högre utbildning överlevde under den femårsperiod vi tittade på. För dem med gymnasial utbildning låg procentandelen på drygt 91 procent medan de med grundskoleutbildning hamnade på 88 procent, berättar Rickard Ljung, läkare vid Socialstyrelsen.

Statistik visar att högutbildade drabbas av bröstcancer i större utsträckning än andra, vilket skiljer bröstcancer från de flesta andra sjukdomar där förekomsten brukar vara högre bland lågutbildade.

En av anledningarna till att högutbildade kvinnor trots detta har en högre överlevnad tror Åsa Klint, utredare på Socialstyrelsens cancerregister, kan vara att dessa i högre grad utnyttjar möjligheten till mammografiscreening än de med lägre utbildning.

-Lågutbildade kanske upptäcker cancern i ett senare skede, då kan tumören ha hunnit växa sig större och därför är överlevnadschansen lägre, säger hon.

-Vi har gjort två tidigare studier där vi tittat på överlevnadsskillnader och släpper en ny nästa vecka. Det är helt klarlagt att lågutbildade har en något sämre chans att överleva och det beror inte bara på att deras tumörer upptäcks senare och är större vid diagnosen. Det är svårt att klarlägga orsakerna i detalj men frågan vi måste ställa oss är om alla erbjuds en likvärdig vård enligt senaste rön.

Aftonbladet tar upp samma sak som ovan..

På DN tar de också upp cellprov.. det är då man går till gynekologen och tar lite celler från livmoder tappen för att se om man har cellförändringar..

Jag citerar från artikeln:

en viktig åtgärd är att ta bort avgiften för cellprovskontroller, vilket man har gjort i Stockholms läns landsting. När avgiften infördes 2003 sjönk det totala deltagandet med 17 procent. För kvinnor under 30 år var siffran hela 25 procent.

Tankarna jag får.. är följande.. om sjukvården tar bort kostnaden både för mammografi och cellprov i hela landet och kollar på besökstatistiken då och jämför om man tar betalt.. alla har inte råd med den där 100 det kostar..

Fast samtidigt så kan vi inte lasta allt på sjukvården.. Du som patient har också ett ansvar att faktiskt gå om man blir kallad.. Vi pratar CANCER här.. och även om forskningen har gått framåt så DÖR fortfarande människor i denna sjukdomen.. och ser man till kvinnor så är det så att både livmoderhals- och livmodercancer är dödliga de också, på samma sätt som bröstcancer.. och fast forskningen går framåt…

Så gå iväg och testa er.. det är en billig livförsäkring….

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Heja, heja.. håller stenhårt..

Jag tycker helt klart att sjuksköterskorna gör rätt som går ut i strejk.

Det är inte det att det är en akademisk utbildning som är det viktiga i debatten.. utan det ANSVAR som man faktiskt har för patienten.

Läser aftonbladets forum idag och det är skrämmande vad många som inte tycker att SSK ska få lov att strejka.

Utan det sitter tydligen fortfarande i ryggmärgen på människor att sjuksköterskeyrket är ett kall.. vi ska inte ha högre lön.. för det är ju så att vi vill jobba med detta… Tänk om någon sa att ingen skulle söka sig till journalisthögskolan, Chalmers, KTH eller något annat ställe… för vi vill inte ha fler journalister… Ok.. det går bra med journalister.. för vi överlever utan tidning… Men fan i helvetet att vi klarat oss utan sjuksköterskor… Då lär människor döö….

Det många missar, tror jag, är vad som sjuksköterskan verkligen sysslar med…

Tänk dig en avdelning.. där är det sjuksköterskan som bestämmer.. hon har ett par USK under sig.. Om något händer.. en patient blir svårt sjuk, så är de SSK som gör det första åtgärderna innan läkaren/doktorn kommer.. för det finns nästan aldrig en läkare på avdelningen.. utan SSK är helt ensam med det medicinska ansvaret… och måste ta en hel del akuta beslut… USKan hjälper till.. men hon/han har inte ansvar…

Klart som korvspad att SSK ska ha högre lön

Dessutom är det så att detta har jag bara väntat på… Det är fortfarande en hel del arbetsgivare som tycker att Sjuksköterskor inte får strejka.. för Sjuksköterskeyrket är ett KALL enligt dem… Ge er!! Vi är inte Florence.. Det är inte 1800-talet.. det är 2000-talet… och vi har valt detta yrke för att vi gillar att vårda människor…

här ser det ut när det gäller strejken.. enligt DN… hoppas inte att just DU staffas.. för det är inte ditt fel att de har låg lön.. eller..

Om ni inte skrivit på manifestet än.. så gör det.. Hittas här!

Själv har jag skrivit det här.. och det känns fortfarande aktuellt..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,